KÁCENÍ DVOU LIP V TŘEBEŠOVSKÉ ULICI

KÁCENÍ DVOU LIP V TŘEBEŠOVSKÉ ULICI
KÁCENÍ DVOU LIP V TŘEBEŠOVSKÉ ULICI

Dne 25.5.2021 bude probíhat kácení lípy u křižovatky v ulici Třebešovská/Dobšická a u domu č. p. 78 v ulici Třebešovská. Na lípy bylo vydáno pravomocné povolení od Odboru životního prostředí a dopravy. Za odstraněné stromy bude vysazena náhradní výsadba.