LAVIČKY

LAVIČKY
LAVIČKY

Vážení občané,

během minulého týdne jste nás upozornili, že z některých autobusových zastávek na území Horních Počernic byly odstraněny reklamní lavičky.

Tyto modré reklamní lavičky zmizely nejen z naší městské části, ale z celého hlavního města. Důvodem k jejich odstranění byl spor hlavního města Praha se společností AD-Net, která lavičky po Praze zdarma v minulosti umístila a inkasovala zisky z reklamy na nich umísťované.

Společnost AD-Net nemá od roku 2019 s hlavním městem uzavřenou smlouvu, z níž by vyplýval jakýkoli právní nárok umisťovat tyto lavičky na pozemky města.  Ani přes rozsudek soudu společnost AD-Net odstranění laviček nezajistila.  Právní zástupce Magistrátu hl. m. Prahy proto vyzval jednotlivé městské části o vydání rozhodnutí o odstranění pevných překážek na komunikaci (tj. reklamních laviček). Naše městské část obdržela podnět o vydání rozhodnutí o odstranění laviček loni v srpnu. Rozhodnutí vydané odborem životního prostředí a dopravy nabylo právní moci 3.3.2022.

Jsme si vědomi, vážení občané, že reklamní lavičky byly na zastávkách v Horních Počernicích často jedinými lavičkami, na nichž bylo možné spočinout při čekání na autobus.

Proto jsme se rozhodli umístit na území naší městské části nové lavičky. Své tipy na místa, kde vám lavičky (a nejen ty odstraněné reklamní) chybí, posílejte vedoucímu odboru místního hospodářství na e-mail: vojtech_simacek@pocernice.cz  a to do konce června.

OŽPD