Informace pro voliče s onemocněním COVID-19

Informace pro voliče s onemocněním COVID-19
Informace pro voliče s onemocněním COVID-19

Upozorňujeme voliče, kterým byla nařízena izolace, že tato skutečnost představuje překážku výkonu volebního práva podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  V případě, že Vám byla prokazatelně nařízena izolace orgánem ochrany veřejného zdraví (např. krajská hygienická stanice), nebo poskytovatelem zdravotních služeb (typicky praktický lékař) z důvodu onemocnění covid-19 (případně z důvodu jiné nakažlivé nemoci), a toto opatření trvá po dobu hlasování, nemůžete volit. Tato překážka výkonu volebního práva platí nejenom ve volební místnosti, ale i pro hlasování do přenosné volební schránky, neboť nařízená izolace spočívá v oddělení fyzické osoby od ostatních fyzických osob. V případě nejasností si u svého lékaře či orgánu ochrany veřejného zdraví ověřte, zda Vám byla izolace nařízena.