POČERNICE V POHYBU

POČERNICE V POHYBU
POČERNICE V POHYBU

V sobotu, i přes velice proměnlivé počasí, si mohly děti přijít zasportovat do areálu v FZŠ Chodovická.

Celkem bylo připraveno 10 soutěžních stanovišť, které nachystaly místní spolky.

Nechyběla tradiční jízda zručnosti na kolech, florbal, kickbox, míčový trojboj, opičí dráha, a další.

 

Moc děkujeme všem zúčastněným spolkům, že i přes tu nepřízeň počasí, vytrvaly do samého konce a také všem soutěžícím, kterých bylo nakonec lehce přes 80.

Je vidět, že akce má již tradici a ani počasí návštěvníky neodradí.