SPORTOVNÍ DOPOLEDNE ŽÁKŮ POČERNICKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE ŽÁKŮ POČERNICKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE ŽÁKŮ POČERNICKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Ve středu 9.11.2022 se v počernické sokolovně uskutečnil sportovní turnaj, kterého se zúčastnili vybraní žáci škol – FZŠ Chodovická, ZŠ Stoliňská a ZŠ Ratibořická, jednalo se o žáky 3.-9.tříd. Celkem 61 soutěžících. Soutěžilo se v 5 sportovních disciplínách. Florbal, frisbee, házená, tenis, fotbal. Akci pro školy ve spolupráci s městkou částí zajistil TAJV (Tenisová akademie Jan Váňa). Atmosféra byla strhující až do konce a vítězové si kromě diplomu a odměn, které sportovcům předal radní Jaroslav Kočí, odnesli pozvání na celorepublikový turnaj, Národní finále, které se uskuteční 3. – 4. 12. 2022 v Poděbradech. Na tomto turnaji budou postupující hráči reprezentovat zejména základní školu, MČ Praha 20 a Magistrát hlavního města Prahy. Vítěz Národního finále převezme putovní pohár TAJV od ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Na prvním místě se umístil Lukáš Mašek, druhý Ondřej Bejda a třetí místo obsadil Ondřej Nebeský.
Klukům patří velká gratulace a držíme palce do Poděbrad.