Divoká prasata

Divoká prasata
Divoká prasata

Divoká prasata masivně pronikají do měst, příměstských lesů a parků, zahrádkářských osad i zahrad. Aktuální statistické údaje odstřelu ukazují vysokou a rostoucí početnost populace. Od roku 1961 narostl roční počet odlovených divokých prasat v ČR z 3 941 na 143 tisíc (2011), což je o nárůst o 2 500 procent.

Dne 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost vyhláška č. 343/2015 Sb., kterou se mění doba lovu některých druhů zvěře. Rozšiřuje dobu lovu divokých prasat bez rozdílu pohlaví a věku na celý kalendářní rok. Změna vyhlášky je určena pro individuální lovce a umožnila další eliminaci počtu divokých prasat.

Přicházející zima znamená pro divoká prasata poměrně složité roční období. V okamžiku, kdy jim dojde potrava na polích se začnou stahovat do blízkosti lidských sídel, kde nachází biomasu plody ovocných dřevin (často příhodně „uklizené“ za plot) i hlízy a oddenky různých rostlin, na které v přírodě běžně nenarazí. Pro divoká prasata znamenají lákavé sousto i drobní hlodavci, kteří se v zimě také stahují blíže k obydlím ze stejného důvodu, jako samotní divočáci.

Divoká prasata oplývají zvídavostí a vytrvalostí, takže se k potravě u lidských obydlí vždy dostanou. Zůstane po nich rozrytá půda, přeryté cesty, trávníky i poškozené ploty, protože běžný plot divoké prase nezastaví.

 

Ochranou proti divočákům je bytelný plot s dostatečnou podezdívkou.  Méně nákladné jsou pachové odpuzovače. Jedná se o spreje a pěny, které se aplikují na hranici pozemku, pokud by samotný plot divoká prasata nedokázal zastavit, ne vždy jsou ale účinné (v závislosti na výrobci a pravidelné obnově např. po deštích) Stále častěji jsou využívány i ultrazvukové plašiče, které lidské ucho nevnímá, ale zvěři jsou nepříjemné.

S divokými prasaty se od podzimu do jara potýkají několik let též Horní Počernice. Od března 2019, kdy se stal novým nájemcem honitby Horní Počernice pan Radek Hertl, dochází opravdu k jejich intenzivnímu odlovu.

Za poslední 4 honební roky (myslivecký honební rok na rozdíl od roku kalendářního začíná 1.4. a končí 31. 3. roku následujícího), se podařilo novému nájemci honitby odlovit tyto počty divokých prasat (kňourů, bachyní i selat):

1.4.2019 – 31.3.2020                                    70 ks

1.4.2020 – 31.3.2021                                     67 ks

1.4.2021 – 31.3. 2022                                    76 ks

1.4.2022 – 31.12.2022                                   50 ks

Veškerá odlovená černá zvěř je vždy veterinárně vyšetřena, doklady o vyšetření se zakládají u mysliveckého hospodáře.

Nájemce honitby loví prasata též na plochách, kde má od Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy vydané rozhodnutí o mimořádném odstřelu (nehonební pozemky). Jedná se o pozemky kolem Xaverovského a Biologického rybníka. V této lokalitě jsou na 2 stanovištích (vnadištích) též umístěny fotopasti, takže lovci mají přehled o počtu a migraci

Při odstřelu se lovci potýkají nejen s velmi členitým územím honitby Horní Počernice, s blízkostí lidských sídel a stálou, denní i noční přítomností osob v terénu, ale také s tím, že divoká prasata migrují. Za noc dokážou ujít za potravou až desítky kilometrů, a navíc si velmi dobře pamatují, kde došlo k odstřelu některého z členů tlupy. Tam se po delší dobu nevrací.

 

OŽPD