Omezení užívání pyrotechnických výrobků během silvestrovských a novoročních oslav

Omezení v užívání pyrotechnických výrobků

Upozorňujeme, že obecně závazná vyhláška č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy, o používání pyrotechnických výrobků v hl. m. Praze, upravuje pravidla pro užívání pyrotechnických výrobků (tedy i volně prodávaných ohňostrojů, dělobuchů, petard apod.) i během silvestrovských a novoročních oslav. Regulace vychází z negativních zkušeností při používání pyrotechnických výrobků v citlivých částech Prahy, zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic a dalších zařízení, jakou jsou například domovy pro seniory. Nevztahuje se však na profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice.

Volně prodejnou pyrotechniku je zakázáno používat v následujících oblastech hl. m. Prahy:
a) v památkové rezervaci v hlavním městě Praze;
b) na vodních tocích, na ostrovech v těchto tocích a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků, a to v šířce do 50 metrů od břehové čáry;
c) v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory anebo od domovů pro osoby se zdravotním postižením;
d) na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech a zdržích a ve vzdálenosti do 50 metrů od nich;
e) na zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto území;
f) v přírodních parcích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto parků;
g) ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.

V případě území Horních Počernic se zákaz užívání pyrotechnických výrobků týká především:
• širšího okolí Chvalského rybníka (především z důvodu blízkosti LRS Chvaly a zařízení pro seniory Bethesda)
• Křovinova náměstí a jeho blízkého okolí
• okolí Podsychrovského rybníka
• okolí Biologických rybníků a rybníku Eliška
• okolí Svépravického potoka

Společně se regulací používání pyrotechnických výrobků je na celém území hlavního města Prahy zakázáno používat výrobky, které ke svému neřízenému letu využívají zahřátý vzduch či horké spaliny z vyvíječe plamenného hoření, jako jsou zejména výrobky pod názvem lampiony štěstí, létající lampiony, létající štěstí, létající přání a podobně.

Porušením zákazu užívání pyrotechnických výrobků či vypouštění tzv. lampionů štěstí je přestupkem proti pořádku v územní samosprávě, za který hrozí ve správním řízení pokuta až 100tis. Kč. Kontrolu nad dodržování zákazu provádí Městská policie hl. m. Prahy a Policie České republiky.

Bližší informace, včetně interaktivní mapy naleznete na stránce https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/akce_a_kampane/pyrotechnika/index.html