RYBNÍK STARÝ

RYBNÍK STARÝ
RYBNÍK STARÝ

Vážení občané,

Na základě podnětů, že v rybníku Starý ubývá voda, jsme kontaktovali správce – Lesy hl. m. Prahy.

Dnes ráno zástupci Lesů hl. m. Prahy provedli prohlídku vodního díla a zjistili, že došlo k poškození části betonu u dna požeráku. Okamžitě zajistili provizorní zabezpečení, aby voda nemohla nekontrolovatelně odtékat. Nastalá situace si vyžádá za příznivých klimatických podmínek rozsáhlejší opravu, při níž bude muset být rybník na nezbytně nutnou dobu vypuštěn. O termínu opravy budeme s předstihem informovat.

OŽPD.