KÁCENÍ SMRKŮ

KÁCENÍ SMRKŮ
KÁCENÍ SMRKŮ

V době jarních prázdnin od 6. 2. 2023 – 10. 2. 2023 bude probíhat kácení devíti smrků, které se nachází mezi tělocvičnou ZŠ Ratibořická a DDM Ratibořická.

Na všechny smrky je vydané pravomocné rozhodnutí o kácení od OŽPD (odd. životního prostředí a dopravy). Kácení bylo povoleno z důvodů provozní bezpečnosti, a také z důvodů poškozování přilehlých budov kořenovým systémem. Práci provede certifikovaný arborista. V okolí, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti.