JARNÍ VÝLOV RYBNÍKA ELIŠKA (KOUPALIŠTĚ)

JARNÍ VÝLOV RYBNÍKA ELIŠKA (KOUPALIŠTĚ)
JARNÍ VÝLOV RYBNÍKA ELIŠKA (KOUPALIŠTĚ)

Vážení občané,

důvodu jarního výlovu rybníka Eliška (koupaliště) začne příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy s jeho vypuštěním.

Výlov bude probíhat v úterý 14. 3. 2023. Důvodem k provedení výlovu je eliminace invazních druhů ryb karase stříbřitého a slunečnice pestré, které se z koupaliště po toku dále šíří do revitalizovaných rybníků Xaverovský a Biologický a odtud do povodí Rokytky.

Slunečnice pestrá je ryba původem ze Severní Ameriky. Pro své pestré zbarvení je často chována v zahradních jezírcích, odkud byla pravděpodobně vypuštěna do přírody. Jedná se o agresivního potravního konkurenta domácích druhů, který s oblibou konzumuje i plůdek a snůšky jiker jiných druhů ryb.

Karas stříbřitý se v našich tocích začal objevovat již v 80. letech minulého století a stále se intenzivně šíří na stojatých i tekoucích vodách. V současné době je karas stříbřitý široce rozšířený, se sklony k přemnožování, je tedy významných potravním konkurentem našich domácích druhů ryb.

OŽPD