KÁCENÍ

KÁCENÍ
KÁCENÍ

Ve čtvrtek 16. 3. 2023 bude prováděno kácení jednoho exempláře trnovníku akátu – Robinia pseudoacacia v ulici Ohnišťanská v těsné blízkosti ZŠ Bártlova, na které bylo OŽPD vydáno rozhodnutí o povolení kácení.

Náhradní výsadba bude vysazena v nejbližším možném termínu Tilia cordata – lípa srdčitá.