MULTIKOMODITNÍ SBĚR – NOVÝ ZPŮSOB TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

MULTIKOMODITNÍ SBĚR – NOVÝ ZPŮSOB TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
MULTIKOMODITNÍ SBĚR – NOVÝ ZPŮSOB TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Na venkovních stanovištích na tříděný odpad dochází k významné změně. Nově se do žlutých nádob na plasty budou vhazovat i nápojové kartony (tetrapaky). Tato změna se postupně zavádí na celém území Prahy. Od 18. 9. 2023 začala firma AVE Pražské komunální služby, a.s. žluté nádoba na separačních stanovištích v Horních Počernicích polepovat označením „multikomoditní sběr“ a grafickým vyobrazením, které ukazuje, že do žluté nádoby patří plasty a nápojové kartony. Nádoby na tetrapaky budou staženy. Tato změna nastává z důvodu, že sběr nápojových kartonů je velmi finančně nákladný a obsah nádob je znečištěn příměsí jiných odpadů. Na stanovištích, kde to bude z kapacitních důvodů potřeba, bude přidána další nádoby na multikomoditu, aby nedocházelo k přeplňování stávajících nádob a nepořádku v okolí stanoviště.

Kovové odpady budou i nadále sbírány samostatně do šedivých kontejnerů. Nic se nemění ani při třídění papíru, skla a elektrozařízení.

OŽPD