INFORMACE PRO UCHAZEČE O STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE PLATNÉ OD 1. 1. 2024

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE PLATNÉ OD 1. 1. 2024
INFORMACE PRO UCHAZEČE O STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE PLATNÉ OD 1. 1. 2024

Ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení na střední školy a konzervatoře.
Termín pro podání přihlášky v 1. kole do maturitních i nematuritních oborů je od 1. 2. do 20. 2. 2024

 

Veškeré informace naleznete na webových stránkách: www.prihlaskynastredni.cz

NOVĚ je možné podat přihlášku prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (DIPSY), který je dostupný přes výše uvedené webové stránky, nebo bez přihlášení v podobě vytištěného výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem.

NOVĚ si lze zvolit až 3 obory bez talentové zkoušky, pokud byly podány přihlášky na obory s talentovou zkouškou (v termínu k 30. 11. 2023), tak až 5 oborů.

NOVĚ budou uchazeči přiřazeni na SŠ na základě výsledků přijímacího řízení a priorit, už se tedy nepoužívají zápisové lístky.

Pro bližší informace lze využít kariérového poradenství, kontaktováním výchovného poradce v základní škole, v níž žák plní povinnou školní docházku.

 

Helena Víchová

odbor sociálních věcí a školství

Leták_TISK