KAM S ODSTROJENÝM VÁNOČNÍM STROMKEM?

KAM S ODSTROJENÝM VÁNOČNÍM STROMKEM?
KAM S ODSTROJENÝM VÁNOČNÍM STROMKEM?

Správný postup likvidace vánočního stromku se liší podle přístupnosti popelnice na směsný odpad. Podle toho stromek patří k popelnici na směsný odpad, nebo ke stanovišti kontejnerů na tříděný odpad.

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich. To se týká například sídlišť. Vánoční stromek nepatří do popelnice, protože zaplní téměř celou nádobu a do dalšího svozu znemožní její užívání.

Jiný postup platí v případě umístění směsných odpadních nádob ve vnitroblocích, v klecích nebo pro majitele rodinných domků. Popelnice za plotem rodinného domu nebo ve dvoře vnitrobloku se považuje za neveřejnou. Nic na tom nemění ani její pravidelné přistavování před objekt. Stromky by tak vedle takových nádob rozhodně končit neměly, a to ani v momentě, kdy je popelnice přistavena před objekt k pravidelnému svozu. Správné místo pro vysloužilý stromek je v těchto případech separační stanoviště s barevnými kontejnery. Stejné místo k odkládání je určeno také pro obyvatele činžovních domů, kteří mají popelnice na směsný i třídění odpad ve vnitrobloku.

Finální zastávkou pro většinu vánočních stromků z Prahy bude některá z kompostáren na území metropole či v blízkém okolí. Část znečištěných nebo nedostatečně odstrojených stromků se může v menší míře dostat společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice. Svozová společnost sveze během ledna a února přes 300 tisíc vánočních jehličnanů.

Umělý stromek ale nepatří ani na jedno z výše uvedených míst. Je tedy nutné ho zavézt do sběrného dvora.

OŽPD