RECYKLUJ MOBIL

RECYKLUJ MOBIL
RECYKLUJ MOBIL

Kampaň „Recykluj mobil“ je sběrnou a osvětovou kampaní nepotřebných mobilů, která se uskuteční v době od 1. 3. – 31. 3. 2024. Klade si za cíl informovat co nejvíce lidí o problematice starých a nepotřebných mobilních telefonů a zároveň těmto lidem umožnit co nejjednodušší cestu, jak tyto mobily předat k recyklaci. Za projektem stojí nezisková společnost Remobil, z.s., která již několik let provozuje projekt Remobil.

V dnešní době výměna mobilů probíhá poměrně rychle a řada mobilů končí ve směsném komunálním odpadu nebo v šuplíku doma. Projekt Remobil se zaměřuje na recyklaci starých a nepotřebných mobilních telefonů. Výroba mobilu je energeticky a materiálově extrémně náročná.  Ve starých telefonech je řada materiálů, které lze využít. Jejich recyklací dochází k významné úspoře materiálu, vody a snížení produkce ekvivalentu CO². Oboje vzniká nebo se spotřebovává při těžbě nerostných surovin nutných pro výrobu mobilních telefonů. Mobilní telefony obsahují např. měď, nikl, olovo, antimon, ale také drahé kovy, ale i toxické kovy. Odbornou recyklací se tyto materiály odstraní, některé využijí a dochází k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Celý projekt má také charitativní účel. Kampaní podpoříme charitativní organizaci Silou hlasu, z.s. tak, že jí s každým odevzdaným mobilem věnujeme 10 Kč.

Všechna data obsažená na datových nosičích mobilních telefonů jsou bezpečně zlikvidována. U nefunkčních a nevhodných mobilů pro opětovné využití je likvidace provedena mechanicky a to drcením.

Mobily je možno odevzdávat v budovách Úřadu městské části Praha 20 na adresách Jívanská 647 a Jívanská 635 u recepce do zelených boxů. Další možností je vložit mobil do krabičky, zalepit a na jakékoliv podací pobočce Zásilkovny sdělit kód 98765259 pro bezplatné předání. Mapa poboček a další podrobnosti jsou k dispozici na www.remobil.cz.