STRÁŽCI PŘECHODŮ

STRÁŽCI PŘECHODŮ
STRÁŽCI PŘECHODŮ

MČ učinila další krok ke zvýšení bezpečnosti dětí u našich škol a školek. Po projektu „Školní ulice“, kdy je u ZŠ Stoliňská ve dnech školního vyučování zakázán vjezd motorových vozidel v době před zahájením výuky, omezení vjezdu motorových vozidel u FZŠ Chodovická a po barevném zvýraznění vytipovaných přechodů pro chodce v oblasti našich ZŠ a MŠ, zahajujeme další projekt ke zvýšení bezpečnosti chodců, a to projekt „Strážci přechodů“. Počínaje příštím týdnem budou u vytipovaných přechodů pro chodce ve dnech školní výuky v době od 7:00-8:00 hod dohlížet na bezpečný přechod chodců přes pozemní komunikaci tzv. strážci přechodů. Tito strážci přechodů jsou oprávněni zastavit vozidla a pomoci chodcům, zejména pak dětem, bezpečně přejít komunikaci. Řidič vozidla je povinen příkaz k zastavení vozidla respektovat. Strážci přechodů jsou z řad zaměstnanců ÚMČ Praha 20 a z řad SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Chvaly.

V současné době jsou do projektu zařazeny přechody: Běluňská x Jívanská

Spojenců u ZŠ a MŠ Spojenců

Běluňská u Alberta

Chodovická x Pavlišovská

 

Děkujeme za respektování pokynů strážců přechodů a za pomoc udělat dětem bezpečnější cestu do školy.

Petr Měšťan, starosta a Richard Stára, místostarosta a radní pro dopravu