REZIGNACE ZASTUPITELE

Vážení spoluobčané,

dovoluji si vás informovat, že ke dni 16.10.2021 rezignoval na mandát zastupitele městské části Praha 20 pan Ing. Vilém Čáp.
Následujícím dnem tak vzniká mandát panu Mgr. Jakubovi Moudrému, který ho přijal.
Panu Ing. Čápovi děkuji za konstruktivní spolupráci a na novou spolupráci se budu těšit s panem Mgr. Moudrým.

Petr Měšťan, starosta