S MINISTREM DOPRAVY NAD DOPRAVNÍMI STAVBAMI A OCHRANNÝMI OPATŘENÍMI V HORNÍCH POČERNICÍCH

S MINISTREM DOPRAVY NAD DOPRAVNÍMI STAVBAMI A OCHRANNÝMI OPATŘENÍMI V HORNÍCH POČERNICÍCH
S MINISTREM DOPRAVY NAD DOPRAVNÍMI STAVBAMI A OCHRANNÝMI OPATŘENÍMI V HORNÍCH POČERNICÍCH

V pondělí 20.11.2023 naši městskou část navštívili ministr dopravy Martin Kupka, generální ředitel ŘSD Radek Mátl a ředitel Závodu Praha ŘSD Tomáš Gross, aby s místními občany diskutovali nad dopravními stavby v lokalitě Horních Počernic. Setkání se za městskou část aktivně účastnili starosta Petr Měšťan a místostarosta a radní pro dopravu Richard Stára.

Na setkání zazněla všechna klíčová témata a občané se do diskuse aktivně zapojovali. Diskutovalo se tak:

  • o výstavbě protihlukových stěn (PHS) v kvalitě odpovídající původním hlukových předpisů v souvislosti se zkapacitněním úseku Satalice – Běchovice na Pražském okruhu
  • o právě mostu na Chlumecké včetně PHS
  • o výstavbě podjezdu u IKEA (propojení z Robotnice ke kruhovému objezdu IKEA Černý most)
  • o zkapacitnění úseku Chlumecká – Satalice – Radonice
  • o možnosti provedené druhého nájezdu z D10 do P3parku nebo návrhu řešení připojení kolektorem
  • o prodloužení ochranného valu u nájezdu z D11 na Pražský okruh
  • o zaklopení D11 v oblasti Na Svěcence bez ohledu na hlukové limity (D11 umístěna do tunelu)
  • o mimoúrovňové křižovatce Beranka na D11 (MUK Beranka)
  • o rozšíření odpočívky Beranka na D11

Pro nás všechny je potěšující zprávou, že požadavky a připomínky městské části nezapadají a zainteresované subjekty se jimi aktivně zabývají a hledají možnosti jejich nejvhodnější realizace a zajištění financování. Jak celá diskuse probíhala, můžete zhlédnout zde VIDEOZÁZNAM. Pro lepší představu a shrnutí klíčových témat odkazujeme na přiloženou prezentaci zde PREZENTACE.

 

Děkujeme všem, kteří přišli a přispěli svými připomínkami do diskuse. Panu mistrovi i pánům ředitelům z ŘSD ještě jednou děkujeme za účast a aktuální informace k jednotlivým tématům.

 

Petr Měšťan, starosta a Richard Stára, místostarosta a radní pro dopravu