Voda – Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jejich změnu

  1. NÁZEV ÚKONU

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEJICH ZMĚNU

Dle ustanovení § 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona

 

  1. SUBJEKT, VŮČI KTERÉMU SE ÚKON VYKONÁVÁ
  • Osoba starší 18 let, můžete jednat osobně nebo prostřednictvím úředně ověřenou plnou mocí zmocněného zástupce.
  • Právnická osoba jedná prostřednictvím své oprávněné osoby.
  1. OKOLNOSTI, KE KTERÝM SE VYKONÁNÍ ÚKONU VZTAHUJE

aGENDA je v kompetenci věcně A MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO vodoprávního úřadu, kterým je vodoprávní úřad odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města prahy, SE SÍDLEM mARIÁNSKÉ NÁM. 2, pRAHA 1, PRACOVIŠTĚ jUNGMANNOVA 35/29, 110 00 pRAHA 1.

V případě obecných informací se může osoba starší 18 let, nebo právnická osoba obrátit na Odbor životního prostředí a dopravy na:

Ing. Yvonu Hájkovou, detašované pracoviště, budova Jívanská 635, dveře č. 214

  • pondělí od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
  • středa  od 8.00 – 12.00 hod. a dále od 12.30 do 18.00 hod.
  • pátek   od 8.00 – 11.00 hod.

Pro informaci zdejší odbor uvádí, že k podání žádosti o stanovení podmínek pro nebo použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu, je nutno vyplnit příslušný tiskopis, který si můžete vyzvednout na Odboru životního prostředí a dopravy, Úřadu městské části Praha 20, detašované pracoviště, budova Jívanská 635. Formuláře je zveřejněný také na oficiálních internetových stránkách úřadu www.pocernice.cz odkaz Formuláře s přílohami

 

FORMULÁŘ Č. 23:   Žádost o stanovení podmínek pro nebo použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu, je v příloze č. 23 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.