ÚPRAVA VEDENÍ LINEK MHD 204 224

ÚPRAVA VEDENÍ LINEK MHD 204 224
ÚPRAVA VEDENÍ LINEK MHD 204 224

Vážení občané,

Od 1. 3. 2021 dojde ke změně trasy linek Pražské integrované dopravy č. 204 a 224. Úprava je realizována na základě požadavku městské části, jehož základem jsou podněty občanů k provozu linek, který byl zaveden v prosinci 2019.

V rámci úprav dojde k přetrasovány linek 204 a 224 v centrální části Horních Počernic tak, aby obsluhovaly též zastávku Krahulčí.  Linka 204 nově pojede mezi zastávkami Ratibořická a Svépravice přes Jeřickou, Khodlovu, Vysokovskou a Krahulčí.  Zároveň nepojede k Obchodnímu centru Černý most, ale bude od zastávky Nádraží Horní Počernice odkloněna východním směrem po ulici Náchodská přes ulici Ve Žlíbku do oblasti halových polí s cílovou zastávkou Stavební zóna Horní Počernice.  Linka tak zajistí kvalitnější dopravní obslužnost v Horních Počernicích, spojení Horních a Dolních Počernic a zlepší dopravní obslužnost v průmyslových areálech severně od železniční trati.

Linka 224 se v úseku mezi zastávkami Libošovická a Ratibořická vrací do své původní rasy, kterou měla před 1. 12. 2019 přes zastávku Krahulčí, čímž zajistí požadované spojení s centrem Černý most.  Oproti původnímu trasování se již autobusy nebudou otáček na okružní křižovatce Na Svěcence, ale z Božanovské odbočí přímo do Domkovské, čímž se cesta na Ratibořickou několik minut urychlí. Na Božanovské byly v blízkosti s křižovatkou s Domkovskou zřízeny pro linku 224 nové zastávky.  Ke zlepšení dostupnosti linky 224 dojde také v blízkosti ZŠ Chodovická, kde vznikne nová obousměrná zastávka v blízkosti křižovatky Komárovská a Pavlišovská. Jednosměrná zastávka U Jeslí bude zrušena.

Bohužel zatím dojde ke ztrátě přímého spojení zastávky Jeřická s nákupním centrem Černý most. Městská část bude činit všechny kroky k tomu, aby v Jeřické u úseku mezi Dolskou a Domkovskou vznikla nová obousměrná zastávka, která by mohla být obsluhována linkou 204 a tím bylo zajištěno spojení k nákupnímu centru.

Současně s výše uvedenými měnami dojde pro linku 224 k úpravě obsluhy zastávkových sloupků „Dolní Počernice“. Ve směru d Dolnopočernický hřbitov bude obsloužen zastávkový sloupek Dolní Počernice v obratišti, tj. v pravidelné zastávce linky 208 směr bezděkovská. Pro směr Ve Žlíbku bude obsloužen zastávkový sloupek Dolní Počernice v ulici Českobrodské před křižovatkou Českobrodská x Národních hrdinů. Důvodem této změny je sjednocení směrů pro linky 208 a 224 v rámci obsluhy Dolních Počernic.

Eva Alexová
místostarostka

204_224_B5.cdr