AKTUÁLNÍ INFORMACE O SBĚRNÉM DVOŘE

Vážení občané,

po desetiměsíčním složitém jednání se nám podařilo narovnat vztahy radnice s vlastníkem pozemku ve sběrném dvoře.
Rada městské části schválila pronájem tohoto pozemku do konce roku 2021.
Souběžně budeme dále jednat o narovnání vzájemných závazků a o získání pozemku do vlastnictví MČ, aby byl i do budoucna zajištěn provoz případně i další rozšíření sběrného dvora.

Petr Měšťan, starosta