SBÍRKA VE PROSPĚCH CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ UŽ PŘINESLA KRÁSNÝCH 38 482 KORUN!

SBÍRKA VE PROSPĚCH CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ UŽ PŘINESLA KRÁSNÝCH 38 482 KORUN!
SBÍRKA VE PROSPĚCH CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ UŽ PŘINESLA KRÁSNÝCH 38 482 KORUN!

Milí přátelé,

mám velkou radost, že Reuse-Centrum ve sběrném dvoře se stalo mezi občany natolik oblíbeným místem. Slouží nejenom k odevzdání již nepotřebných (funkčních) věcí a předmětů, ale také jako odběrové místo, kde si může každý něco pěkného vybrat a odnést domů.

Po celou dobu provozu centra můžete do kasičky dát drobný příspěvek nebo ho poslat bankou na veřejný transparentní účet č.: 5660227/0100. Všechny získané peníze poputují na rekonstrukci objektu Chráněného bydlení na Xaverově. Konkrétně na bezbariérovost domu.

Často se ptáte, kde vlastně naleznete dané Chráněné bydlení. Naleznete ho až téměř na konci Horních Počernic, směrem na Běchovice na adrese: Ve Žlíbku 2005/94, 193 00 Praha 9.

Aktuálně ve Chráněném bydlení žije šest klientů s různou kombinací mentálního i fyzického postižení. Zřizovatelem bydlení je Diakonie Církve bratrské.

Zároveň Vám přináším návrhy – vizualizace plánované rekonstrukce, kvůli které sbírka probíhá. Pochopitelně se nepodaří získat všechny prostředky, ale velká část bude hrazena z přidělené dotace. Věřím, že se podaří cíl sbírky brzy naplnit a klienti budou moct využívat bydlení v bezpečí.

Děkuji všem za podporu a přeji Vám krásné dny.

Petr Růžička, iniciátor veřejné sbírky a zastupitel MČ Praha 20