KDYŽ SE TRÁVA ZELENÁ (A ROSTE)

KDYŽ SE TRÁVA ZELENÁ (A ROSTE)
KDYŽ SE TRÁVA ZELENÁ (A ROSTE)

Letošní rok je v mnohém atypický. Nejdřív spousta sněhu, pak dlouhé období, kdy bylo chladno a deštivo. Díky tomu se teď okolo našich domů zelená a čile roste tráva. A řadě z vás připadá, že ji málo sečeme. Jak je to ale doopravdy?

Protože byl minulý rok srážkově bohatý, na většině území se doplnily zásoby spodní vody a po letošním vleklém a vlhkém nástupu jara tráva roste jako z vody – doslova. V červnu trávníky bývaly už zažloutlé – k tomu mají letos vskutku daleko. Chápeme, že vzrostlý pažit netěší zejména alergiky. Na to, abychom sekali častěji, bychom ale museli utratit další peníze. Navíc to bez výběrového řízení ani není možné.

Tráva se na veřejných prostranstvích Horních Počernic seče podle smlouvy, která byla uzavřena na základě výběrového řízení v roce 2019 s jeho vítězem – společností AQIK, s. r. o., v lednu 2020. Tato smlouva v článku II. přesně stanoví, kdy proběhnou jednotlivé seče. Je jich celkem pět. Zde přinášíme jejich kompletní přehled:

  1. seč: zahájení mezi 15. a 30. dubnem,
  2. seč: zahájení mezi 27. květnem a 15. červnem,
  3. seč: zahájení mezi 27. červnem a 30. červencem,
  4. seč: zahájení mezi 15. srpnem a 15. zářím,
  5. seč: zahájení mezi 19. zářím a 15. říjnem.

Každá z těchto sečí musí být dokončena do 30 dnů od zahájení. Ve smlouvě jsou také přesně vymezeny plochy zeleně, které seče společnost AQIK, s. r. o.. Posečení ostatních ploch, jako je park u divadla, park u ZŠ Ratibořická a další místa, zajišťuje Odbor místního hospodářství.

V současné době probíhá druhá seč a již byly posekány plochy sídliště I, sídliště II, sídliště III a Náchodská ulice. Pokud máte pocit, že se u vás seče málo, případně pozdě, prosím vydržte. Vše postupuje přesně podle smluveného harmonogramu.