Upozornění na zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Upozornění na zvýšené nebezpečí vzniku požáru
Upozornění na zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 17.6.2021 výstrahu č. 75 na „nebezpečí požárů“ pro všechny kraje ČR.

Pro území hl.m. Prahy od pátku 18.6.2021 od 12:00 hod do úterý 22.06.2021 do 00:00 hod tak nastala Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru!! Po tuto dobu platí zákaz vyjmenovaných činností (zejména zákaz rozdělávání a udržování otevřeného ohně na volném prostranství, kouření – s výjimkou elektronických cigaret, používání pyrotechnických výrobků či jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně atd.) na místech uvedených v Nařízení č. 6/2019 Sb. Hl. m. Prahy ze dne 26. 4. 2019. Žádáme občany, aby dodržovali nařízené zákazy.

V podrobnostech odkazujeme na :

https://deska.praha.eu/files/wlIUIndSmYXGUvV7P3AB0A==/03drUZxpe8CpvOQzb1pbxsh256jNnN9faSdJojOEPcU7AeBBU=/Doba%20zv%C3%BD%C5%A1en%C3%A9ho%20nebezpe%C4%8D%C3%AD%20vzniku%20po%C5%BE%C3%A1ru%20pro%20%C3%BAzem%C3%AD%20hlavn%C3%ADho%20m%C4%9Bsta%20Prahy%20od%2018.%2006.%202021.pdf