NUTRIE

NUTRIE
NUTRIE

Vážení občané,

poslední dobou se na našem odboru množí podněty, v nichž nás informujete, že jste na některém z hornopočernických rybníků potkali nutrie, případně že na vaše pozemky v blízkosti rybníků nutrie vnikají a působí škody. Zároveň se ptáte, co máte dělat.

Nutrie je invazním druhem hlodavce (u nás není původní, pochází z Jižní Ameriky) a je na seznamu 100 nejhorších invazních druhů živočichů podle Mezinárodního svazu ochrany přírody. To si vysloužila především kvůli poškozování mokřadních a pobřežních biotopů podél toků a rybníků a ničení biotopů vodních a mokřadních druhů živočichů. Tento statný hlodavec dokáže zcela spást pobřežní a příbřežní vodní vegetaci a rozhrabat břehy i hráze toků a rybníků, čímž přispívá k jejich erozi. Velmi problematické je budování nor na sypaných hrází rybníků, které mohou silně poškodit a způsobit havarijní stav.

Při soustavném krmení se jedinci snadno ochočí a jsou velmi krotcí.  Jako všichni hlodavci se i nutrie intenzivně množí. Pro svůj milý vzhled se stávají především mláďata miláčky dětí, které je chodí spolu s rodiči krmit. Nutrie se pak ještě více množí a mohou způsobit některý z výše popsaných problémů. V Počernicích jsme již řešili, že zcela podhrabaly základy několika dřevěných chatek na soukromé zahrádce u jednoho z rybníků.

Také mohou na lidi při krmení zaútočit, již jsou i v Praze zaznamenány případy, že pokousaly člověka nebo psa. Velkým problémem je také to, že se do lokalit, kde dochází ke krmení nutrií stahují též potkani.  Veškeré nemoci, které potkani přenášejí, se mohou přenést i na nutrie a odtud na člověka. Nutrie přenáší především leptospirózu.

Jedinci, kteří se nachází v Horních Počernicích sem domigrovaly proti toku Rokytky do Svépravického potoka a do potoka Chvalka. K dnešnímu dni máme od občanů nebo z vlastního pozorování hlášený výskyt v rybníku Eliška (Koupaliště) a rybníků Chvalský, Biologický a Xaverovský.

V květnu zahájila na náš popud příspěvková organizace Lesy hlavního města Prahy odchyt nutrií v blízkosti rybníka Eliška.

Pokud nám chcete pomoct, tak v žádném případě nutrie nekrmte, a to ani kdyby loudily a byly sebevíce roztomilé. Pokud najdete na břehu některého z rybníků poházené pečivo nebo zbytky ovoce a zeleniny, seberte je prosím, a odneste do nejbližšího koše. Pečivo není vhodné ani pro vodní ptactvo.

Pokud máte problémy s tím, že nutrie vnikají na váš pozemek a způsobují škody, spojte se s naším odborem, uděláme vše proto, abychom ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy zajistili odchyt. Děkujeme.

 

Věra Bidlová

Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Nutrie

Nutrie v odchytové kleci