100 GRAMŮ PRO PŘÍRODU – SBĚR MOBILŮ

100 GRAMŮ PRO PŘÍRODU – SBĚR MOBILŮ
100 GRAMŮ PRO PŘÍRODU – SBĚR MOBILŮ

Jedná se o sběrnou a osvětovou kampaň nepotřebných mobilů, která se uskuteční v době od 3.10 do 21.10 2022. Kampaň je určena pro občany hl. m. Prahy a organizuje ji firma Remobil,z.s.

V dnešní době výměna mobilů probíhá poměrně rychle a řada mobilů končí ve směsném komunálním odpadu nebo v šuplíku doma. Projekt Remobil se zaměřuje na recyklaci starých a nepotřebných mobilních telefonů. Hmotnost mobilu je zhruba 100 gramů. Přitom za celý životní cyklus mobilu se skrývá 1000 x více materiálu a odpadů, tedy asi 100 kg. Výroba mobilu je energeticky a materiálově extrémně náročná.  Ve starých telefonech je řada materiálů, které lze využít. Jejich recyklací dochází k významné úspoře materiálu, vody a snížení produkce ekvivalentu CO². Oboje vzniká nebo se spotřebovává při těžbě nerostných surovin nutných pro výrobu mobilních telefonů. Mobilní telefony obsahují např. měď, nikl, olovo, antimon, ale také drahé kovy, ale i toxické kovy. Odbornou recyklací se tyto materiály odstraní, některé využijí a dochází k ochraně životního prostředí. Celý projekt má také charitativní účel. Proto firma Remobil, z.s. pořádá sběr těchto již nepotřebných mobilů.

Všechna data obsažená na datových nosičích mobilních telefonů jsou bezpečně zlikvidována. U nefunkčních a nevhodných mobilů pro opětovné využití je likvidace provedena mechanicky a to drcením. Data tedy nepůjde v žádném případě přečíst nebo obnovit. Více na https://remobil.cz/osobnidata/.

Mobily je možno odevzdávat v budovách Úřadu městské části Praha 20 na adresách Jívanská 647 a Jívanská 635 u recepce do zelených boxů. Další možností je vložit mobil do krabičky, zalepit a na jakékoliv podací pobočce Zásilkovny sdělit kód 98765259 pro bezplatné předání. Mapa poboček a další podrobnosti jsou k dispozici na www.100gramuproprirodu.cz.