KÁCENÍ

KÁCENÍ
KÁCENÍ

Ve dnech od 14. 2. 2022 do 15. 3. 2023 bude prováděno kácení osmi kusů Prunus fruticosa ’Globosa‘ – třešně křovité, včetně vykopání kořenového systému, v ulici Náchodská, na které bylo OŽPD vydáno rozhodnutí o povolení kácení.

Náhradní výsadba za pokácené stromy bude vysazena na jaře 2023.