Vyčištění koryta Jirenského potoka v Čertousích

Vyčištění koryta Jirenského potoka v Čertousích
Vyčištění koryta Jirenského potoka v Čertousích

Odbor místního hospodářství v 5. týdnu provedl vyčištění koryta Jirenského potoka a to jeho otevřenou část v místě parku U Úlů (u DH).

Po dokončení stavby propustků ve spojitosti se stavbou „Optimalizace trati“ dojde k vyčištění i zbývajících částí. Travnaté plochy budou urovnány nejpozději do konce února.