SOUTĚŽ ADAPTERRA AWARDS 2023

SOUTĚŽ ADAPTERRA AWARDS 2023
SOUTĚŽ ADAPTERRA AWARDS 2023

Do soutěže vyhlášené Nadací Partnerství a Integra Consulting je možné přihlásit realizované projekty v krajině, v městské části, i na budovách, které pomáhají se vypořádat se suchem, přehříváním, přívalovými srážkami, erozí půdy a dalšími problémy spojenými se změnou klimatu. Nominace úspěšných a inspirativních projektů realizovaných v naší městské části v oblasti adaptace na změnu klimatu do soutěže Adapterra Awards 2023, je možné podávat do 31. 3. 2023, prostřednictvím webových stránek soutěže www.adapterraawards.cz/Soutez. Projekt může přihlásit jednotlivec, organizace i městská část v pozici vlastníka projektu, investora, realizátora, či projektanta.
Podrobné podmínky soutěže naleznete zde na webových stránkách: https://www.adapterraawards.cz/