PROJEKT TRENÉŘI VE ŠKOLE

PROJEKT TRENÉŘI VE ŠKOLE
PROJEKT TRENÉŘI VE ŠKOLE

České děti mají kritický nedostatek pohybu, což má zásadní vliv na jejich fyzické, mentální a duševní zdraví. Jediné prostředí, ve kterém je možné pohybové kompetence všech dětí ovlivnit, je škola. Zlepšení pohybových kompetencí dětí má přímý vliv na zdraví i produktivitu národa. Jedná se o meziresortní téma, zasahující nejen školství, ale především zdravotnictví, vnitro, obranu, a také místní rozvoj a v neposlední řadě i reprezentaci České republiky.

 

Program Trenéři ve škole je založen na zapojení proškolených sportovních trenérů do hodin tělesné výchovy na 1. stupni základních škol, kde v pravidelné rotaci spolupracují s učiteli na správném a pestrém pohybovém rozvoji dětí. V zásadním věku pro vybudování vztahu k pohybu tak vytváří pozitivní vazbu dětí k pohybovým aktivitám, které ovlivňují jejich fyzické i mentální zdraví a rozvoj mozku. To dětem pomáhá i k lepším studijním výsledkům. Program je zcela neselektivní z pohledu sportů i dětí, a proto je zacílen do řádných hodin TV, aby zasáhl 100% dětí.

(zdroj www.treneriveskole.cz)

 

Naše městská část se do projektu Trenéři ve škole zapojila a díky trenérům místních spolků, kteří prošli náročným školením, jsme mohli projekt úspěšně spustit i na našich čtyřech základních školách. Primárně se jedná o druhé, někde třetí třídy. Ohlasy od dětí a paní učitelek jsou pozitivní a my jsme za to moc rádi, protože v tom vidíme velký smysl.

 

Jaroslav Kočí, radní pro sport