STÁVKA ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STÁVKA ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
STÁVKA ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Vážení rodiče,

na pondělí 27. listopadu 2023 je plánována stávka školských zařízení. V Horních Počernicích se k ní plánují připojit tyto školky a školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 20 (prosíme, sledujte aktuální informace; o konečném rozhodnutí a případném způsobu fungování té které školky či školy vás bude informovat jejich vedení):

MŠ U Rybníčku

MŠ Chodovická

FZŠ Chodovická

ZŠ Spojenců

ZŠ Ratibořická

DDM Ratibořická

 

Právo na stávku je zakotveno v Listině práv a svobod. Pokud ředitel posoudí, že škola nemůže být v určený den v provozu, vyhlásí tzv. ředitelské volno nebo přerušení provozu. O uzavření školy rozhoduje ředitel školy, zřizovatel nemá právo uzavření školy bránit nebo jej nařídit. Zákonný zástupce omezením či přerušením provozu školy nezískává nárok na ošetřovné. Stávka je ústavním právem každého zaměstnance a zákonným zástupcům nevzniká tak nárok na žádnou kompenzaci. Zákonný zástupce dítěte mladšího 9 let může požádat svého zaměstnavatele o výkon práce na dálku, pokud to umožňuje povaha práce (zaměstnavatel nemá povinnost této žádosti vyhovět, nesouhlas však musí písemně odůvodnit).