UZAVÍRKA ULIC MEZIHOŘÍ, JAVORSKÁ A ČÁSTI ULICE BŘEZECKÁ OD 23. 11. 2023 DO 28. 11. 2023 Z DŮVODU OBNOVY POVRCHŮ

UZAVÍRKA ULIC MEZIHOŘÍ, JAVORSKÁ A ČÁSTI ULICE BŘEZECKÁ OD 23. 11. 2023 DO 28. 11. 2023 Z DŮVODU OBNOVY POVRCHŮ
UZAVÍRKA ULIC MEZIHOŘÍ, JAVORSKÁ A ČÁSTI ULICE BŘEZECKÁ OD 23. 11. 2023 DO 28. 11. 2023 Z DŮVODU OBNOVY POVRCHŮ

Vážení občané,

od čtvrtka 23. 11. do úterý 28. 11. 2023 bude probíhat souvislá údržba povrchů v ulicích Mezihoří, Březecká a Javorská. Rozsah prací a vymezení úseků, do nich nebude možné vjíždět, je vyznačen na přiloženém plánku.

Komunikace Březecká, Mezihoří a Javorská sloužily jako o obslužné komunikace v rámci stavby „Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“, a proto dojde k obnově povrchů poškozených stavební činností.

 

Harmonogram:

23.-24. 11. 2023 – frézování povrchů, odbourávání a osazení poklopů – pokud to prováděná činnost dovolí, bude možné do ulic vjíždět. Provoz bude řízen pracovníky stavby.

27.-28. 11. 2023 – pokládka povrchů komunikací – úplná uzavírka komunikací Mezihoří, Březecká a Javorská, vjezd vozidel nebude možný.

Vážení občané, věnujte též zvýšenou pozornost při procházení těmito ulicemi.

……………………………………………………

Na stavbě „Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ finišují stavební práce na první koleji. Veškerá stavební činnost na trati bude ukončena 9. 12. 2023. Pouze práce na rekonstrukci nádražní budovy ve stanici Praha – Horní Počernice potrvají až do konce února 2024.

 

Zhotovitel stavby se omlouvá za vzniklé komplikace.

Ing. Král, koordinátor stavby

Plánek s vyznačeným rozsahem uzavírek ulic mezihoří Březecká a Javorská