VÝMĚNA STOLŮ NA STOLNÍ TENIS

Na přelomu měsíce června/července dojde na sídlišti I (u DH)  a sídlišti III. k výměně stolů na stolní tenis. Jedná se […]

INFORMACE Z KNIHOVNY

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny, Od úterý 27.4.2021 je umožněn přístup čtenářů do jednotlivých oddělení knihovny. Prosíme čtenáře o ohleduplnost […]

REVITALIZACE ALEJE JEŘICKÁ

V červenci 2019 byla objednána na základě usnesení Rady MČ č. RMC/18/2/0269/19 ze dne 25. 4. 2019 (materiál do RMČ zpracoval a předkládal […]

ZEMĚKOULE SLAVÍ

Zítra slavíme Den Země, celosvětový svátek, který myslí na ochranu životního prostředí. I my jsme se k oslavám připojili a v parku […]

MIMOŘÁDNÉ OTEVŘENÍ KOMPOSTÁRNY

Tuto sobotu 24.4. bude mimořádně otevřená kompostárna. Výdej kompostu pro občany Horních Počernic bude od 8 – 12 hodin 0,5 […]

INFORMACE Z KNIHOVNY

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny, od 13.4.2021 do 23.4. 2021 včetně je z personálních důvodů nadále otevřené výdejní okénko – […]

SČÍTÁNÍ 2021 – DALŠÍ INFORMACE

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. […]

MONITORING ZÁPACHU

Vážení občané, dovoluje se Vás seznámit se systémem sledování stížností na zápach pomocí mobilní aplikace. Podrobnosti naleznete v letáku společnosti […]

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, všichni si už velmi přejeme vrátit se ke každodennímu životu, tak jak jsme ho znali dřív. Tím spíš […]

ANKETA webové stránky MČ Praha 20

Vážení návštěvníci našich webových stránek www.pocernice.cz, v této nelehké době chápeme vaši potřebu (také naši potřebu) co nejvíce věcí vyřizovat […]

AKTUÁLNÍ INFORMACE O SBĚRNÉM DVOŘE

Vážení občané, po desetiměsíčním složitém jednání se nám podařilo narovnat vztahy radnice s vlastníkem pozemku ve sběrném dvoře. Rada městské […]