Zápisy do MŠ

INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis do MŠ pro šk. rok 2024-2025

 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu v Horních Počernicích, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Školské obvody mateřských škol zřízených MČ Praha 20 jsou uveřejněny na:

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2020/01/Obecn%C4%9B-z%C3%A1vazn%C3%A1-vyhl%C3%A1%C5%A1ka-o-%C5%A1kolsk%C3%BDch-obvodech-M%C5%A0.pdf

Další podrobné informace a instrukce k organizaci k zápisu, kritéria přijímání, kontakty, atd. budou včas uveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol:

  • Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900

http://www.ms-chodovicka.cz/

 

  • Mateřská škola „U Rybníčku“, Praha 9 – Horní Počernice, Křovinovo nám. 115

http://www.msurybnicku.cz/

 

  • Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408

detašované pracoviště mateřské školy – Spojenců 2170/44

http://www.skolkaspojencu.cz/