Zápisy do MŠ

Zápis do mateřských škol

v souladu s §34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude zápis pro předškolní vzdělávání probíhat ve všech školkách v MČ Praha 20 v termínu od 2. května do 16. května 2019.

Zápis do MŠ - šk. rok 2019-2020