MAP – MČ Praha 20

Projekt MAP III vzdělávání MČ Praha 20 reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019518 je spolufinancování Evropskou unií.
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Akční plánování

Finální Místní akční plán vzdělávání – aktualizace leden 2023
Finální Místní akční plán vzdělávání
Finální Místní akční plán vzdělávání– aktualizace z 19. 4. 2018
Finální Místní akční plán vzdělávání – aktualizace 7. 10. 2021

Rozvoj Partnerství

Jednací řád Řídícího výboru

Statut Řídícího výboru

Zápisy z jednání Řídícího výboru

13. 10. 2022
2. 12. 2021
7. 10. 2021
16. 9. 2020
10. 10. 2019
4. 10. 2018
19. 4. 2018
18. 1. 2018
1. 12. 2016
23. 3. 2017
22. 6. 2017
20. 9. 2017

Dohoda o spolupráci a partnerství
Dohoda o partnerství ZŠ Stoliňská a ZŠ Bártlova

 

Zápisy z jednání Pracovních skupin

Zápis ze společného setkání PS MAP III 14. 11. 2022
Zápis z úvodního setkání PS 13. 10. 2021
Zápis ze společného setkání PS 20. 5. 2020
Zápis ze společného setkání PS

PS pro financování

22. 11. 2022
8. 6. 2022
30. 3. 2022
2. 12. 2021
7. 10. 2021
10. 6. 2021
18. 5. 2021
10. 9. 2020
24. 6. 2020
13. 2. 2020

7. 10. 2019
2. 12. 2019
29. 1. 2019
11. 12. 2018

PS pro rozvoj matematické gramotnosti

14. 6. 2022
12. 4. 2022
30. 11. 2021
9. 6. 2021
4. 5. 2021
8. 12. 2020
20. 10. 2020
4. 6. 2020
13. 5. 2020
10. 12. 2019
21. 10. 20219
23. 4. 2019
14. 1. 2019
20. 11. 2018

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

8. 6. 2022
8. 6. 2021
3. 5. 2021
14. 12. 2020
7. 12. 2020
19. 10. 2020
23. 6. 2020
12. 5. 2020

9. 12. 2019

22. 10. 2019
9. 4. 2019
17. 1. 2019
27. 11. 2018

PS pro rovné příležitosti

7. 6. 2022
11. 4. 2023
29. 11. 2021
1.6. 2021
19. 4. 2021
2. 12. 2020
15. 10. 2020
25. 6. 2020
15. 5. 2020
12. 12. 2019
4. 10. 2019
8. 4. 2019
28. 1. 2019
4. 12. 2018

PS pro volnočasové vzdělávání

13. 6. 2022
25. 4. 2022
25. 11. 2021
31. 5. 2021
20. 4. 2021
1. 12. 2020
13. 10. 2020
22. 6. 2020
14. 5. 2020
21. 11. 2019
23. 10. 2019
11. 4. 2019
15. 1. 2019
19. 11. 2018

Analytická část MAP

Agregovaný popis potřeb škol

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

Spokojenost rodičů MŠ a ZŠ v Praze 20

Demografická studie MČ Praha 20

Spokojenost rodičů ZŠ 2019

Spokojenost rodičů MŠ 2019

Spokojenost rodičů se ZŠ 2021

Spokojenost rodičů s MŠ 2021

Dohoda o prioritách

Aktualizovaný Strategický rámec MAP 16. 9. 2020

Strategický rámec MAP vzdělávání Městské části Praha 20

Řízení MAP

Komunikační strategie

Identifikace zapojené veřejnosti – seznam relevantních aktérů v MČ Praha 20

Evaluace

Závěrečná evaluační zpráva MAP III 2. 2. 23

Závěrečné sebehodnotící zprávy projektu MAP II

2. průběžná sebehodnotící zpráva MAP II. 16. 9. 2020

Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II.

Závěrečná evaluační zpráva

Usnesení Rady MČ Praha 20

Usnesení s investičními záměry MAP

Usnesení s dokumentem MAP

Implementace MAP

Interaktivní brožura – Nabídka formálního i neformálního vzdělání pro děti a mládež do 15 let

 

Veletrh středních škol

Veletrh volnočasových aktivit