Školské obvody ZŠ

Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 2/12 ze dne 23. 3. 2023 schválilo návrh obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol. Účinnost vyhlášky je od 1. 4. 2023.

Školské obvody ZŠ na území MČ Praha 20 ke stažení ZDE

Pro školní rok 2024/2025 má hl. m. Praha záměr na změnu obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, a proto schválila RMČ Praha 20 návrh na změnu stávající obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol svým usnesením č. RMC/28/35/0560/23 ze dne 10.8.2023 a toto předmětné usnesení postoupila MHMP se žádostí o vložení úprav ve školských obvodech do připravované nové obecně závazné vyhlášky, jejíž účinnost se předpokládá od 1.4.2024. Informace k aktuální spádovosti v MČ Praha 20 pro školní rok 2024/2025 bude včas zveřejněna.