Základní školy

Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408

Article: Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408

(třídy I. stupně)


adresa: Spojenců 1408, 193 00 Praha 9

ředitel/ka: Mgr. Naděžda Blesková

telefon: 281 923 336-kancelář ZŠ, 606 039 171-ředitelna, 606 039 167-ŠJ ZŠ, 606 039 297 - ŠD

email: skola@zsspojencu.cz

www: www.zsspojencu.cz


zřizovatel: Městská část Praha 20

Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823

Article: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823

adresa: Stoliňská 823, 193 00 Praha 9

ředitel/ka: PhDr. Martin Březina

telefon: 281 921 127 (ředitelna,kancelář školy), 281 923 696 (jídelna)

email: zs.stolinska@volny.cz

www: www.zschvaly.cz


zřizovatel: Městská část Praha 20

Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250

Article: Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250

(třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy - atletika, fotbal)


adresa: Chodovická 2250, 193 00 Praha 9

ředitel/ka: PhDr. Pavel Wild

telefon: 281 922 171 (kancelář školy), 281 925 992 (jídelna)

email: fzs.chodovicka@centrum.cz

www: www.fzschodovicka.cz


zřizovatel: Městská část Praha 20

Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

Article: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

(třídy s rozšířenou výukou jazyků)


adresa: Ratibořická 1700, 193 00 Praha 9

ředitel/ka: PhDr. Ing. Hana Kindlová

telefon: 281 923 296 (kancelář školy), 281 925 262 (jídelna)

email: skola@zs-hp.cz

www: www.zs-hp.cz


zřizovatel: Městská část Praha 20

Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83

Article: Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83

adresa: Bártlova 83, 193 00 Praha 9

ředitel/ka: Mgr. Pavlína Čuřínová

telefon: 281 920 835

email: reditel@skolabartlova.cz, bartlova@skolabartlova.cz

www: www.skolabartlova.cz


Na území MČ Praha 20 působí pouze Základní škola praktická a Základní škola speciální.


zřizovatel: Hlavní město Praha