REZIGNACE ČLENŮ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vám oznámil, že na 16. zasedání zastupitelstva Městské části Praha 20 jsem obdržel rezignaci na funkci člena Rady Městské části Praha 20 pana Mgr. Petra Růžičky, DiS a paní Jany Hájkové, BBA.

Petr Měšťan, starosta