Městská část Praha 20 nabízí poradenství osamělým seniorům v problematice očkování proti COVID-19

Vážení občané,

Městská část Praha 20 nabízí pomoc seniorům starším 80 let s registrací pro očkování proti COVID-19. Pokud senioři nemají nikoho, kdo jim může pomoci, mohou se obrátit na Odbor sociálních věcí a školství, na kontaktní telefony 604 554 194, 724 829 333, 271 071 640, kde jim budou poskytnuty informace, jak postupovat a kam se obrátit.

Uvědomujeme si, že systém registrace je velmi nepřehledný a vyžaduje znalosti a techniku, kterými nemusí všichni senioři 80+ disponovat, někteří nemají rodiny či blízké osoby, které jim mohou pomoci, a proto jim chceme ulehčit orientaci v problematice. Z tohoto důvodu městská část připravuje informační leták, který v nejbližších dnech obdrží všichni naši občané starší 80 let do schránky.

Snažíme se v této době podporovat všechny naše občany a senioři patří mezi nejohroženější skupinu. Očkování je dobrovolné, ale apelujeme na všechny, aby zvážili možnost využít bezplatné očkování proti nemoci COVID-19.

Mgr. Petr Měšťan, starosta