PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO OPATŘENÍ

Usnesením vlády č. 12 ze dne 7. ledna 2021 byla prodloužena krizová opatření stanovená v Nařízení vlády č. 1379 ze dne 23. prosince 2020 spočívající mimo jiné v omezení úředních hodin a v omezení kontaktu s externími osobami na nezbytně nutnou úroveň a zároveň při zajištění chodu agend s nejnižším počtem zaměstnanců na pracovišti.

Z tohoto důvodu bude osobní jednání se zaměstnanci odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20 a vyřizování záležitostí občanů možné jen po předchozím objednání, které je možné provést prostřednictvím internetového rezervačního sytému stránce https://www.pocernice.cz/urad/online-rezervace/ nebo telefonicky na kontaktech zveřejněných na stránce https://www.pocernice.cz/urad/odbory-a-oddeleni/odbor-zivnostensky-a-obcanskospravnich-agend/

Upozorňujeme, že předem neobjednané klienty nejsme schopni obsloužit z kapacitních důvodů.