ROZHODNUTÍ MHMP O PROMINUTÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

ROZHODNUTÍ MHMP O PROMINUTÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
ROZHODNUTÍ MHMP O PROMINUTÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Magistrát hl. m. Prahy jako správce místních poplatků, rozhodl z moci úřední, že poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území hlavního města Prahy umístěním restauračních zahrádek, a to i samostatně umístěných, dle § 2 odst. 1 písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), se promíjí místní poplatek za užívání veřejného prostranství stanovený vyhláškou za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, a to v plné výši sazby stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události.