INFORMACE O CHODU ÚMČ PRAHA 20 OD 15. 2. 2021

Chod úřadu městské části zůstává od 15. 2. 2021 nadále omezen a v dosavadním režimu. Prosím sledujte naše webové stránky www.pocernice.cz  a stránky hlavního města Prahy www.praha.eu

 

Využívejte prosím online rezervace: https://www.pocernice.cz/urad/online-rezervace/

 

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN_Nouzový stav_od 30.11.2020_rozšíření.docx