Přejít na Obsah | Pravý sloupec | Menu | Slider | Patička
Odbor kanceláře úřadu
Provoz Úřadu MČ Praha 20 v době vánočních svátků Více
Odbor sociálních věcí a školství
Chvalský zámek srdečně zve na oblíbenou akci Živý betlém, která se koná o Štědrém dnu 24. 12. od 14 do 16 hodin. Více
Zpravodaj
thumb alt
Aktuální číslo ke stažení: Starší čísla
Aktualita

Provoz Úřadu MČ Praha 20 v době vánočních svátků Více

Samospráva
Akce ve stromořadí v ulici Jeřická

Stromořadí lip ul. Jeřická

 V letech 2009-2012 byla provedena podrobná inventarizace-zhodnocení stromů v aleji Jeřická (viz přílohy), ze které vyplynulo, že stromy mají přestárlé sekundární výhony (výhony, které narostly po v minulosti provedeném řezu koruny tzv. na hlavu) a zdravotní stav byl klasifikován jako zhoršující se, vzhledem k napadení korun houbovými chorobami. Existence na stanovišti byla klasifikována jako dočasná. Při letošním jarním řezu odumřelých a bezpečnostně rizikových větví byla zjištěna pokračující tendence v odumírání stromořadí. Protože je reálný předpoklad, že ze zdravotních nebo bezpečnostních důvodů budeme muset do 3 let pokácet 2-3 stromy a do 10 let postupně i zbývající, bylo přistoupeno k výsadbě nových perspektivních stromů lip, které porostou souběžně s odumírajícími a časem nahradí ty, které budou postupně podle stavu odstraňovány. Na revitalizaci stromořadí byl v roce 2011 - 12 vypracován projekt. Výsadby nových stromů v ul. Jeřická jsou také v souladu s opatřením  z Akčního plánu na roky 2013-14 ze Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20 do roku 2020 č. B.2.6 „Výsadba a revitalizace stromořadí v městské části“ : Revitalizace veřejného prostranství –Výsadba a revitalizace stromořadí Jeřická

podklady Jeřická (1)

podklady Jeřická (2)

podklady Jeřická (3)

 

 

 

Fotografie měsíce
Horní Počernice
Prohlédnout
Jsme členy
Naši partneři
Partnerská města
Oficiální stránky
MČ Praha 20
Dnes je 18. 12. 2014 , svátek má
slider
MČ Praha 20 - Horní Počernice
slider
MČ Praha 20 - Horní Počernice
slider
MČ Praha 20 - Horní Počernice
slider
MČ Praha 20 - Horní Počernice