CO OD PONDĚLÍ 1. 3. 2021 PLATÍ

CO OD PONDĚLÍ 1. 3. 2021 PLATÍ
CO OD PONDĚLÍ 1. 3. 2021 PLATÍ

Z důvodu stále se zhoršující epidemiologické situace a nově přijatých krizových opatření Vlády ČR se od 1. 3. 2021 znovu zpřísňují protiepidemická opatření. Opatření mají platit tři týdny, tedy do 21. 3. 2021. Výrazně se omezí pohyb, zavřou se školy a školky. Zpřísnila se i pravidla pro nošení roušek.

 

Školy, školky a dětské skupiny:

 • Od pondělí 1. 3. 2021 se zavřely školy, školky i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při zdravotních zařízeních. Zavřená jsou také zařízení pro menší děti, než jsou ve školkách, dříve známých jako jesle.

Respirátor a roušky:

 • Od 1. 3. 2021 platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. Výjimka platí jen v případě, že je člověk sám v přírodě.
 • Ochrana dýchacích cest platí i na pracovištích. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou sami v místnosti.
 • V místech, kde je větší koncentrace lidí, jsou povinné respirátory. Platí to například v obchodech, MHD a provozovnách.

Obchody a služby:

 • Výjimky pro obchody a služby jsou zredukovány zhruba na polovinu.
 • Otevřené zůstávají prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé prodejny novin a tabáku.
 • Dále jsou v provozu například taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek. Otevřené jsou také provozovny, kde si mohou lidé vyzvednout předem objednané zboží.
 • Od pondělí 1. 3. 2021 se naopak nedostanete do papírnictví, prodejen s dětským textilem a obuví nebo obchodů se zbraněmi a střelivem.
 • U stravovacích provozů se režim nemění, nadále se mohou občerstvení prodávat přes výdejní okénka. Ta mohou být otevřená do 21. hodiny.

Omezení pohybu v rámci okresu a v Praze:

 • Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, je možné přes den od 5:00 do 21:00, a to pouze po území obce, nikoli okresu.
 • Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
 • Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
 • Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.
 • Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.

 

Omezení pohybu mezi okresy:

 • Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány.
 • Při cestách mimo okres s trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.
 • Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.).
 • Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.
 • Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan je v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.
 • Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu.
 • Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.
 • Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením.
 • Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se však nedoporučuje.
 • Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Zdroj informací: Novinky.cz