OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN ODBORU ŽIVNOSTENSKÉHO A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN ODBORU ŽIVNOSTENSKÉHO A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND
OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN ODBORU ŽIVNOSTENSKÉHO A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND

Z provozních důvodů budou ve středu dne 6. 10. 2021 úřední hodiny živnostenského oddělení jen v rozsahu 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00.

Z důvodu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bude v pátek 8. 10. 2021 odbor živnostenský a občanskosprávních agend pro veřejnost uzavřen. Zajištěna bude výhradně agenda vydávání vyhotovených občanských průkazů a cestovních pasů, a to v rozšířených úředních hodinách v pátek 8. 10. 2021 během 8:00 – 12:00 a 13:00 – 21:30, v sobotu 9.10 2021 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 13:30. Živnostenská agenda, agenda CzechPoint a ověřování nebude v pátek 8. 10.  2021 zajišťována.