PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ KE ZLEPŠENÍ STAVU ŽP NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY PRO ROK 2022

PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ KE ZLEPŠENÍ STAVU ŽP NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY PRO ROK 2022
PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ KE ZLEPŠENÍ STAVU ŽP NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY PRO ROK 2022

Vážení občané, členové spolků,

Rada hl. m. Prahy svým usnesením schválila Program na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP na území hl. m. Prahy pro rok 2022. Žádosti o dotaci budou přijímány v termínu od 6. 12. 2021 do 5. 1. 2022.

Formuláře ke stažení najdete na www.praha.eu – záložka O MĚSTĚ, sekce  FINANCE, položka DOTACE A GRANTY, podpoložka ŽIVOTNÍ PROSTEŘDÍ A ENERGETIKA.

OŽPD

MHMP_Vyhlášení programu na zlepšení stavu ŽP