INFORMACE O REGISTRACI KANDIDÁTNÍCH LISTIN PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

INFORMACE O REGISTRACI KANDIDÁTNÍCH LISTIN PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
INFORMACE O REGISTRACI KANDIDÁTNÍCH LISTIN PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20 (dále též „registrační úřad“) informuje, že dne 1. srpna 2022 zaregistroval následující kandidátní listiny volebních stran pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 20 konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (názvy volebních stran jsou uvedeny v abecedním pořadí):

Název volební strany Typ volební strany
Hnutí Občanů Počernic, PRO Počernice a NEZÁVISLÍ Sdružení politické strany / politického hnutí a nezávislých kandidátů
Komunistická strana Čech a Moravy Politická strana / politické hnutí
Místní pro Horní Počernice Sdružení politické strany / politického hnutí a nezávislých kandidátů
ODS a TOP 09 s podporou nezávislých kandidátů Horních Počernic Koalice politických stran / politických hnutí
POČERŇÁCI A SOUKROMNÍCI Sdružení politické strany / politického hnutí a nezávislých kandidátů
Počernice JINAK Sdružení nezávislých kandidátů
SPOLEČNĚ PRO POČERNICE Sdružení politické strany / politického hnutí a nezávislých kandidátů
ŠANCE pro Počernice Sdružení politické strany / politického hnutí a nezávislých kandidátů

 

Rozhodnutí o registraci bylo dne 1. srpna 2022 vyvěšeno na úřední desce Městské části Praha 20, za doručené je považováno podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, třetím dnem ode dne vyvěšení. Zároveň byla rozhodnutí o registraci zaslána zmocněncům jednotlivých volebních stran. Žalobu ve věcech registrace mohou volební strany podat do 2 pracovních dnů od doručení kandidátních listin (tedy nejpozději 8. srpna 2022) Městskému soudu v Praze.

Losování čísel pro označení volebních stran na hlasovacím lístku, za předpokladu, že proti rozhodnutí o registraci volebních stran nebude žaloba, proběhne ve čtvrtek 11. srpna 2022 od 10:00 v obřadním sále Chvalského zámku (Na Chvalské tvrzi 857/4, 193 00 Praha 20). Losování bude zpřístupněno volebním zmocněncům i veřejnosti do kapacity sálu.

Další informace k přípravě voleb do Zastupitelstva Městské části Praha 20 Vám poskytne Ing. Milan Hejkrlík (tel. 271 071 761, email: milan_hejkrlik@pocernice.cz) nebo Martina Procházková (tel. 271 071 654, email: martina_prochazkova@pocernice.cz).