GESCE PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 – 2026

GESCE PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 – 2026
GESCE PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 – 2026

Na prvním jednání Rady městské části Praha 20 si pro volební období 2022 – 2026 radní stanovili tyto gesce:

 

Uvolněný starosta Mgr. Petr Měšťan

– Finance

– Bezpečnost, krizové řízení

– Investice

– Komunikace s veřejností

 

Uvolněná 1. místostarostka Hana Markulinec Moravcová

– Zastupování starosty v plném rozsahu dle Zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze

– Majetek

– Sociální věci a zdravotnictví

– MA21 a strategické plánování

– Komunikace s veřejností

 

Neuvolněný 2. místostarosta Richard Stára

– Zastupování starosty v plném rozsahu dle Zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze

– Doprava

– Komunikace s veřejností

 

Uvolněný radní Bc. Jaroslav Kočí

– Sport

– Informační technologie

– Technická správa obce

 

Neuvolněný radní Ing. Jindřich Jukl

– Územní rozvoj

 

Neuvolněná radní Ing. Alexandra Janáčková

– Životní prostředí, veřejná zeleň

 

Neuvolněný radní prof. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.

– Školství

– Hornopočernický zpravodaj

 

Neuvolněný radní Mgr. Ladislav Stýblo

– Kultura

– Zahraniční spolupráce