REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20 zahájil rekonstrukci dětského hřiště Lhotská na sídlišti I.. V rámci této rekonstrukce dojde ke kompletní výměně oplocení a instalace nového herního prvku (věže). OMH v prvním kole demontovalo stávající již nevyhovující prvky a posléze odborná firma bude instalovat nové. Termín dokončení je do 3 týdnů od zahájení demontáže. Nicméně je vše odvislé od klimatických podmínek, které mohou tuto dobu případně prodloužit.