ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK NA SBĚRNÉM DVOŘE

ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK NA SBĚRNÉM DVOŘE
ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK NA SBĚRNÉM DVOŘE

Dne 24. 4. 2023 Rada HMP schválila usnesením č. 737 smlouvu k zavedení zpětného odběru pneumatik na sběrných dvorech, které leží na pozemcích HMP nebo jsou svěřeny městským částem. Smlouva byla uzavřena se společností GREEN Logistics, která zpětný odběr bude zajišťovat. Na sběrný dvůr je tedy možné odložit jakýkoliv druh pneumatik a to zdarma.

Pneumatiky nebudou převzaty v rámci zpětného odběru, pokud budou kontaminovány nebo jiným způsobem poškozeny (např. zalité betonem, propíchaná hřebíky, prorostlá mechem).

Dále nebudou převzaty pneumatiky jejichž množství bude přesahovat okamžitou kapacitu místa zpětného odběru a pokud se jedná o pneumatiky ve větším množství, které nejsou od konečného uživatele – např. přivezené z pneuservisu apod..

Na stránkách www.glogistics.cz lze dohledat i další místa zpětného odběru v rámci celé České republiky.